Hjælp! Hvordan forebygger jeg mod rotter?

Gode råd til at forebygge mod rotter


Rotten er tit en uønsket gæst i huset, fordi den potentielt kan tage 55 sygdomme med sig ind i huset, som er skadelige for mennesker, måske endda dødelige. Derudover gnaver den hul i vægge og isolering, som tager tid og penge at reparere. Men der er heldigvis en række ting, du kan gøre for at forebygge mod rotter i hjemmet:

  • Undersøg vinduer, døre og ydermurenes stand – de skal være vedligeholdt, tætte og intakte
  • Sørg for at holde døre til udhuse og garager lukkede
  • Fuglefoder bør placeres i en lukket beholder, så lugten ikke frister rotterne
  • Hold igen med fuglefoder og mad til husdyrene udenfor – rotterne bliver til efterfesten og spiser rester

Hvordan fungerer en rottespærre?


For at forebygge rotter, der kommer fra kloakken, kan man benytte en rottespærre. En rottespærre implementeres i kloakken, så vandet kan løbe ud, uden at rotterne kan komme ind.

Må jeg selv installere en rottespærre?


Nej, det må du ikke. Den skal installeres af en autoriseret kloakmester. Rottespærren skal desuden have et servicetjek mindst en gang om året, så den på den måde rengøres og testes.