Må jeg selv ordne kloakarbejde?

Når det kommer til kloakarbejde, er det ikke der de fleste af os, har gjort sig store erfaringer. Derfor kan man godt komme i tvivl om, om man i det hele taget selv må foretage arbejdet. Inden for nogle områder af gør-det-selv-arbejde er grænsen lidt utydelig ved, hvad man selv må gøre, men i forhold til kloakarbejde kræver det en autorisation, hvorfor kloakarbejdet i høj grad bliver udført af autoriserede kloakmestre. Dog skal det siges, at man godt selv må etablere faskiner, der fører regnvandet væk fra boligen.

En af de opgaver man som privat oftest løber ind i, er regnvandskloakering. For at løse denne opgave skal du kontakte en autoriseret kloakmester, da vedkommende både skal godkende og udføre kloakarbejdet.

Mindre ting

Hvis der er tale om mindre ting såsom rensning af afløbet, hvilket er nødvendigt pga. hår og fedtstoffer, der danner propper i kloakken, må du dog godt klare det selv, men når det kommer til rensning af selve kloakken, skal have fat i en autoriseret kloakmester.

Hvad kan konsekvenserne være af en tilstoppet kloak?

En af konsekvenserne ved en tilstoppet kloak kan være, at regnvandet ikke bliver ført ordentlig væk fra dit hus. Af denne grund vil du opleve en grum lugt fra afløbet, fugt eller skimmelsvamp.

Kloakmesters kompetencer

Her er en oversigt over en kloakmesters kompetencer:

  • Kloakering
  • Udskiftning af kloakrør
  • Rottesikring
  • Omfangsdræn
  • Slamsugning
  • Afløb
  • Faskine
  • Reparationer