Regler og tilladelser under kloakarbejde

Når det kommer til kloakarbejde, er der en række regler og love, der gælder. Disse regelsæt og love afhænger af, hvem der bærer ansvaret for kloakken, og kan deles op i tre områder.

Husejerens pligt og ansvar

Er man husejer, har man ansvaret for kloakken. Det betyder bl.a., at det er husejerens ansvar, at den vedligeholdes efter gældende lovgivning. Vedligeholdelsen kan man få hjælp til fra en professionel entreprenør og kloakmester – her er det vigtigt, man er sikker på, at virksomheden kan dokumentere, at den er autoriseret.

Som udgangspunkt må husejeren IKKE lave kloakarbejde selv, og det anbefales til hver en tid at bruge en autoriseret kloakentreprenør. Dog er der få undtagelser: hvis man har redskaberne, må man gerne foretage en spuling af kloakken.

Kommunens pligt og ansvar

Man skal oplyse kommunen, hver gang man starter et kloakarbejde. Derefter bærer kommunen også en del af ansvaret for at der anvendes autoriserede entreprenører til opgaven samt at færdigmelde arbejdet.  

Kloakmesterens pligt og ansvar

Inden kloakmesteren påbegynder sit arbejde, skal denne altid indhente tilladelser fra kommunen og ejeren af kloakken. Derefter bærer kloakmesteren ansvaret for, at udførelsen af arbejdet stemmer overens med gældende lovgivning. Kloakmesteren skal afprøve nye installationer, inden arbejdet afsluttes samt instruere i vedligeholdelse.